Ymunwch â ni yn ein Cyngerdd Nadolig gyda Hosbis y Ddinas yn awyrgylch hyfryd Eglwys Ararat, Yr Eglwys Newydd.

Cefnogwch hosbis leol Caerdydd ac ymunwch yn ysbryd yr ŵyl Nadoligaidd yr un pryd!

Cewch fwynhau perfformiadau yn Gymraeg gan gorau ysgol lleol a chorau oedolion fydd yn cyflwyno amrywiaeth o ganeuon tymhorol a charolau i'ch darparu ar gyfer yr ŵyl.

Yn ystod ac ar ôl y cyngerdd, ymunwch â ni am win sbeis twym a lluniaeth ysgafn hefyd!

Bydd y cyngerdd yn digwydd o 7pm hyd 9pm a'r tocynnau'n £5 y pen.

Prynwch eich tocynnau isod neu ar y drws ar y noson.

Mae Hosbis y Ddinas yn elusen gofrestredig yng nghanol Caerdydd, ac yn darparu gofal meddygol arbenigol, nyrsio a gofal diwedd oes i gleifion yn eu cartrefi. Mae'n hanfodol i chi ein cefnogi. Diolch i chi am ganiatáu i ni gynnig yr ansawdd bywyd gorau posib i'n cleifion a chaniatáu i'w hanwyliaid greu atgofion sy'n parhau am byth.

Mae'n cyngherddau 'Nadolig gyda Hosbis y Ddinas' yn rhan o'r ymgyrch Goleuo Bywydau / Light Up a Life, sy'n cael ei noddi'n hael gan Sefydliad The Hodge Foundation.

Book a place

Ticket Quantity Price

Nadolig gyda Hosbis y Ddinas

Decrease Increase £5.00